Reklamace a vrácení zboží

Záruka na zboží je 24 měsíců. Pozor, při nákupu pro podnikatelskou činnost mohou platit odlišné podmínky. Záruční doba běží od převzetí zboží. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.

Reklamace

Pokud Vámi zakoupené zboží vykazuje vadu, nebo s objednávkou není cokoliv v pořádku, prosím, co nejdříve nás kontaktujte na reklamace@dnformed.cz. Budeme se snažit s Vámi situaci co nejrychleji vyřešit k Vaší spokojenosti. 

Vrácení zboží

Jak postupovat, když zakoupené zboží pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14 denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle zákona č. 89/2012 Sb., § 1829 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží.

V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti (o čemž rozhoduje uvedení IČ na nákupním dokladu), právo na odstoupení vám nevzniká, neboť obchodní zákoník tuto možnost neuvádí.

DN FORMED Brno s.r.o. má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, jako jsou například náklady na poškozený obal i přesto, že obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.

Spotřebitel platí poštovné spojené s vrácením zboží. Výměna není možná.

Pro dodržení 14 denní lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy. Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty.

Vrácené zboží musí být nepoužité, v původním stavu se všemi originálními obaly, aby mohlo udělat radost někomu jinému a i včetně dárku, pokud byl k objednávce přiložen.

Ke vrácenému zboží vždy přiložte dokument Formulář pro vrácení zboží. Usnadní nám to identifikaci daného zboží a urychlí vyřízení požadavku.

Zboží zašlete DOPORUČENĚ na adresu:

DN FORMED Brno s.r.o., Hudcova 76a, Brno 612 00 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec?


Podle písmena g), §1837, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění, nemůže spotřebitel odstoupit od smlouvy, jedná-li se o dodávku zboží, které podléhá opotřebení.

Vysvětlení k výše uvedenému:

Pokud jsou zbožím předměty, přicházející do styku s potravinami a nápoji, tak jsou již prvním použití kontaminovány a tudíž je z hygienických důvodů nesmíme nabídnout k dalšímu prodeji. Tzn. pouze nepoužité zboží lze vrátit zpět s nárokem vrácení peněz.

Zákazník obdrží zpět peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět nebo bude uschováno na naší provozovně za manipulační poplatek ve výši 1% prodejní ceny zboží za den uschování (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

Platné od 1. 4. 2021